Henkilökuva

Olen 58-vuotias Laitilasta kotoisin oleva ja nykyään Turussa asuva perussuomalainen kuntapoliitikko, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Ammatiltani olen poliisi ja työskentelen vanhempana konstaapelina liikenteenvalvonnan ja hälytystehtävien Lounais-Suomen alueella. Ennen poliisiuraani olen toiminut rauhanturvaajana kriisinhallinta tehtävissä. Harrastuksiini kuuluu kuntosali, ulkoilu ja karaoke. 

Maahanmuutto

Suomen ei pidä olla pohjoismaiden suvaitsevaisin ja sallivin vastaanottajamaa. Tulijoilta tulee vaatia osallistumista ja heille pitää asettaa velvollisuuksia, joista on suoriuduttava, jos Suomeen aikoo jäädä. Näitä ovat muun muassa suomen kielen riittävä osaaminen, ammatillinen koulutus ja itsensä elättäminen tekemällä töitä. 

Rangaistukset 

Vakavista rikoksista tulee antaa kovempia rangaistuksia ja rikoksen uusijoiden paljousalennukset on poistettava. 

Omavaraisuus

Olemme saaneet kokea, millaista on, kun itsellämme ei ole riittävästi. Olen kotoisin Laitilasta ja maatalous on sitä kautta lähellä sydäntäni. Maatalouden ja energiantuotannon alasajo tulee pysäyttää ja sen sijaan on pyrittävä kaikin keinoin parantamaan sekä viljelykasvien ja lihatuotannon että turpeen, hakkeen ja biokaasun tuontannon toimintaedellytyksiä, jotta saamme turvattua maamme energiatarpeen. Uuden hallituksen ja eduskunnan tulee kaikin tavoin edistää uuden ydinvoimalahankkeen käynnistymistä.

Talous

Velanottomme on kestämättömällä tiellä ja niistä johtuvat korkomenot ovat jo nyt kriittisen korkealla. Kokonaisveroasteemme on myös kestämätön, joten veroja ei saa nostaa. Julkisia menoja on leikattava sieltä, mistä maallemme ei aiheudu haittaa.

Työllisyys

Työpaikkojen ja työttömien kohtaanto-ongelma on ratkaistava. Työn vastaanottaminen tulisi aina olla kannattavaa. Verotuksen tulisi kannustaa työntekoon ja yrittämiseen.