Poliittiset tavoitteet


Omavarainen Suomi

Meidän on turvattava Suomen omavaraisuus panostamalla sekä kotimaiseen ruoan- että energiatuotantoon. Meidän on pidettävä huolta maataloudestamme, niin vilja-, liha- kuin kalatuotannosta, ja niitä on tuettava ja kehitettävä. Myös maamme omavaraista energiatuotantoa on kasvatettava. Turve, hake ja biokaasu ovat tässä keskeisessä osassa. Lisäksi uutta ydinvoimalahanketta on edistettävä kaikin tavoin.

Turvallinen Suomi

Sekä maamme rajojen että sisäisen turvallisuuden varmistaminen on entistä tärkeämpää. Tämä edellyttää taloudellisia panostuksia ja maan turvallisuuden parissa toimivien tahojen rahoitus on turvattava. Maahanmuuttopolitiikkaa on muutettava ja siinä tulee käyttää harkintaa, millaisia ihmisiä Suomeen päästetään. Tulijoiden ainut suunta ei saa olla KELAn konttori.

Taloudellinen Suomi

Suomen talous on kuralla ja velaksi eläminen tulee pysäyttää. Kokonaisverokanta on jo tapissa, joten sen nostaminen ei ole mahdollisuus − päinvastoin verotusta tulisi laskea suomalaisten ostovoiman parantamiseksi sekä työnteon että yrittäjyyden kannattavuuden lisäämiseksi. Toissijaisista julkisista menoista tulee karsia.